Kollektör Vanalarının Mühürlenmesi

24.02.2021 16:12


DUYURU

 

1.   OyakErmayan Toplu Yapı Sitesi Temsilciler Kurulu’nun 24 Kasım 2014 tarihindeyaptığı (4) aylık olağan toplantısında aldığı kararla; kolektör vanalarınınkontrol altına alınabilmesi, istemli ve istemsiz olarak kapatılması veyakısılmasını önlemek amacıyla kolektör kutu kapakları 08.12.2014 tarihindenbaşlayarak mühürlenecektir.


2.   Sözkonusu mühürler, ihtiyaç duyulduğunda site yönetiminin bilgisi dâhilinde sökülebilecektir. Site Yönetimi’ nin bilgisi olmaksızın mührün koparılması durumunda; ilgili kat maliki/sakini mühürlendiği tarih baz alınarak Temsilciler Kurulu’nun 18.01.2014 tarih ve 06 numaralı kararına dayanılarak aynı tip tüm dairelere yansıtılan ısınma giderlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak ücretlendirilecektir.


Site Yönetimi